Verantwoordelijkheden met betrekking tot persoonlijke beschermmiddelen

Als u werkt in een beroep waar u verplicht bent om persoonlijke beschermmiddelen te dragen (PBM’s), kan het soms verwarrend zijn wie nou de verantwoording heeft over bescherming op de werkplek voor zowel de werknemer als de werkgever.
Verschillende industrieën verplichten werknemers om specifieke beschermende kleding te dragen deze worden ook wel PBM’s genoemd. Er zijn verschillende soorten die u allemaal kunt vinden op de web shop van Workmanstore.nl, elke met verschillende eigenschappen. Deze PBM’s lunnen een groot verschil maken hoe veilig u bent tijdens het uitvoeren van uw werk.

Verantwoordelijkheden voor de werkgever

Bij wet moeten werkgevers ervoor zorgen dat adequate werkkleding en beschermmiddelen beschikbaar zijn voor de werknemers die zich begeven in een werkomgeving met een verhoogd gevaren risico. Naast het beschikbaar stellen van PBM’s moeten de werkgevers er ook voor zorgen dat werknemers getraind, voorbereid en onder toezicht zijn. Wanneer zich er een gevaarlijke situatie voordoet moeten werknemers de kennis, kunde en beschermingsmiddelen hebben om zich te redden bij een gevaarlijk situatie.
Bij alle veiligheidsmiddelen en kleding die beschikbaar zijn gesteld door de werkgever moet ook rekening worden gehouden met het draagcomfort. Een werknemer kan namelijk het dragen van beschermende kleding weigeren als zij zichzelf bedreigd voelen wanneer zij deze dragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer de kleding niet goed past.

Verantwoordelijkheden voor de werknemers

Niet alleen de werkgever draagt alle verantwoordelijkheid voor het verschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding. Als werknemer kan je weigeren om te werken als je ervan overtuigd bent dat de PBM’s die verschaft zijn niet voldoende zijn om het gevaar te verminderen, maar er zijn ook verschillende verantwoordelijkheden voor de werknemer:
-Zorg er ten alle tijden voor dat je oppast op jezelf. Wanneer u rekening houd met de ruimte waar u werkt en de bescherming die u heeft zal iedereen een veilige werkplek hebben.
-Draag nooit loszittende werkkleding en zorg ervoor dat haren en sieraden niet in de weg zitten wanneer u machines moet bedienen.
-Draag zorg voor uw persoonlijke beschermmiddelen en draag ze ten alle tijden!
-Werk volledig mee met de trainingen die worden gegeven over de gevaren en hoe u de persoonlijke beschermmiddelen moet gebruiken.
Er is altijd verantwoordelijkheid aan beide kanten wanner het aankomt op veiligheid op de werkplek.